For privatpersoner anbefales en Elsjekk utført av autorisert elektrofirma minimum hvert 5. år. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. De fleste forsikringsselskaper gir rabatt når en Elsjekk er utført. En Elsjekk på en normal bolig vil koste noen tusen kroner, prisen varierer ut fra blant annet hvor stor bygning du har og om det som skal sjekkes er enkelt tilgjengelig.

En elektriker fra EL-PROFFEN kan utføre Elsjekk og ivareta det elektriske anlegget for både boligeiere og bedrifter.

Elsjekk. En kontroll av det elektriske anlegget EL-PROFFEN utfører Elsjekk. En kontroll av det elektriske anlegget

EL-PROFFEN sitt system for elsjekk og internkontroll elektro

 • Du får tilgang til dokumentasjon via egen web side.
 • Du får tilgang til å lukke avvik, se status på internkontroll elektro, laste opp vedlegg og bestille retting av avvik.
 • Du kan få automatisk varsling om neste kontroll.
 • Systemet ivaretar bedrifter med flere lokasjoner og tilgangsnivåer.

Hva kan du gjøre for å sikre deg bedre mot ulykker og skader av elektrisk årsak?

 • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med løse dyr.
 • Pass på at barn ikke tar med elektroapparater under dyne /tepper ol.
 • Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.
 • Husk å slå av stekeplater/komfyr etter bruk. For de som glemmer lett finnes det tekniske hjelpemidler (komfyrvakt) som slår av plater og komfyr etter en viss tid. Les mer om komfyrvakt her
 • Bytt ut skjøteledninger med fastmonterte stikkontakter. Les mer om stikkontakter her.
 • Kun autoriserte fagfolk kan gjøre noe med den faste installasjonen i boligen din.
 • Sjekk merking av lamper og skjermer. Overhold avstander fra lamper til brennbart materiale og benytt aldri sterkere pærer enn hva som er angitt på lampen.
 • Sjekk jevnlig sikringer, koplingsbokser, brytere, stikkontakter, støpsler o.l. for varmgang. Kjenn med fingrene om noe er unormalt varmt. Oppdages dette må autoriserte elektro fagfolk kontaktes.
 • Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør det tas ut av bruk og leveres ved gjennvinningsstasjon eller i en forretning som selger slikt utstyr.

Som ikke-faglært er det store begrensinger på hva du kan gjøre på det elektriske anlegget ditt.

 

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg og blir enige med deg om når neste Elsjekk bør være.

 

Ta sikkerhet i ditt elektriske anlegg på alvor

Det elektriske anlegget skal være trygt, og hjelpe deg i hverdagen. Se våre artikler om Sikkerhet i hjemmet for å lære mer om hva du kan gjøre for å være trygg på at ditt elektriske anlegg fungerer som det skal.