– Etter rehabilitering har vi spart 48 prosent energi. I tillegg har vi økt antall arbeidsplasser fra 38 til 54. Så hvis en ser på energiforbruket per ansatt så har det gått betydelig ned i forhold til antall ansatte, forteller Geir Magne Tjåland, administrerende banksjef i Jæren Sparebank.

Så hvordan få et mer energieffektivt bygg?

Geir Magne Tjåland

Geir Magne Tjåland, administrerende banksjef i Jæren Sparebank, er svært fornøyd med resultatet etter rehabiliteringen av bygget.

Effektiv oppvarming

Når det skal installeres varme i et næringslokale er det flere faktorer som spiller inn på hva man faktisk har lov til å installere. Dette er noe EL-PROFFEN-elektrikerne kan.

– I dette prosjektet ble det valgt panelovner. Det gjorde vi fordi panelovner tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17), sier Andreas Lundh som er daglig leder i Miljø Elektro.

Entre belysning

Det er satt inn panelovner i samtlige rom. Her synes panelovnen til venstre i bildet.

I tillegg til at regelverket følges er det også flere fordeler med å ha panelovner.

– Hovedfordelen med elektrisk oppvarming er at investeringskostnaden er mye lavere en alternative oppvarmingskilder, forteller Lundh og legger til:

– Det som også er bra med panelovner er at man har en effektiv varmekilde som er rask og enkel å regulere. På den måten varmer det når man trenger det, slik at man får et behagelig innemiljø.

Thomas og Andreas

KE Automasjon leverte SD-anlegg til Jæren Sparebank, mens Miljø Elektro hadde den totale leveransen av elektopakken. Avbildet er Thomas Liland-Vik og Andreas Lundh.

Systemer som spiller på lag

Enkelt sagt så setter KE Automasjon inn en digital hjerne som snakker med alle systemene og får dem til å spille på lag med hverandre. Ønsker man å rehabilitere eller sette inn varme i et bygg, må varmen spille på lag med andre systemer i bygget for å oppnå et optimalt energieffektivt bygg.

– Det kan være kjøling og ventilasjon, og da er det svært viktig at disse spiller på lag. Slik at du ikke risikerer at varmen og kjølingen står på samtidig, sier daglig leder i KE Automasjon Thomas Liland-Vik.

[ep-galleri id=JærenSparebank]

Miljø Elektro hadde den totale leveransen av elektropakken hos Jæren Sparebank, mens KE Automasjon leverte SD-anlegget. Et samspill mellom de to EL-PROFFEN-medlemmene resulterte i et optimalt elektrisk anlegg som førte til et svært energieffektivt bygg.

KE Automasjon samarbeider også med andre EL-PROFFEN-medlemmer over hele landet.

Ønsker du et mer energieffektivt bygg tar du kontakt med din nærmeste EL-PROFFEN-elektriker. Samt involver KE Automasjon til å sette inn en digital hjerne.